“De Verrekijker” telt 18 medewerkers. De meesten zijn werkzaam als groepsleerkracht. Daarnaast werken in school de intern begeleider (tevens dyslexiespecialist) die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en de directeur die als integraal schoolleider verantwoordelijk is voor het onderwijskundig beleid, het financieel en materieel beheer, het welzijn van leerlingen en leerkrachten en  de communicatie met (toekomstige) ouders en externe instanties. Verschillende groepsleerkrachten hebben aanvullende studies afgerond en zijn gespecialiseerd in taal/lezen, rekenen, gedrag en meer- en hoogbegaafdheid.

Van de 243 leerlingen wonen 79 leerlingen (ruim 32%)  buiten Amstenrade. Deze leerlingen zijn vooral woonachtig in Oirsbeek, Hoensbroek, Heerlen, Brunssum en Vaesrade. Voor een aantal van deze kinderen is  “De Verrekijker” de dichtstbijzijnde school of wordt de keuze gemaakt vanwege familiaire omstandigheden.

In de meeste gevallen is sprake van een bewuste keuze die gebaseerd is op:
• de structuur van ons onderwijs met aandacht voor zelfstandig werken en samenwerkend leren
• de resultaten van onze leerlingen, ook in het voortgezet onderwijs;
• de veilige en rijke leeromgeving waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

De missie van onze school is: Samen leren en ontwikkelen.
Onze kernwaarden zijn:

 • het kind staat centraal
 • veiligheid en welbevinden
 • respect
 • gelijkwaardigheid
 • vertrouwen
 • verantwoordelijkheid
 • betrokkenheid
 • samenwerking
In het jaarplan 2017-2018 zijn de volgende prioriteiten opgenomen:
 •       Invoering van de nieuwe methode  taal en spelling “Taal Actief”  in groep 8
 •       Verdere implementatie nieuwe editie Schatkist in de groepen 1 en 2
 •       Verdere implementatie nieuwe methode Engels (Take it Easy) voor de groepen 5 t/m 8
 •       Leerlingen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces
 •       Het verbeteren van de actieve en zelfstandige houding bij leerlingen
 •       Leerkrachten stemmen instructie en verwerking nog beter af op de verschillen tussen leerlingen     
 •  Tussentijdse evaluaties van taal, lezen en rekenen.

Op woensdag  21  februari 2018 organiseren wij voor geïnteresseerde ouders van mogelijk nieuwe leerlingen een informatiebijeenkomst. Wij informeren u dan over een aantal aspecten van ons onderwijs en bieden u de gelegenheid eens rond te kijken in school terwijl deze “in bedrijf “ is.
Het aanvangstijdstip is 10.30 uur.
Mocht deze dag niet gelegen komen, dan is er altijd de mogelijkheid een afspraak te maken voor een informatief gesprek.